Alkuvaiheet

Nivalan Teollisuuskylä Oy:n yhtiöjärjestys allekirjoitettiin 8.10.1974 ja se hyväksyttiin kauppa- ja teollisuusministeriössä 24.10.1974. Yhtiön osakepääoma oli 1,5 milj. markkaa. Nivalan kunta omisti 899 osaketta, Kehitysaluerahasto Oy 600 osaketta ja yrittäjä Veikko Valo yhden osakkeen.

Tuotannollisen toiminnan syyskuussa 1975 aloitti Valon Kone Oy., joka oli metsäteollisuuden koneisiin erikoistunut metallialan yritys. Alueen toinen yritys oli Wini Oy ja kolmas Värisävy Oy, jonka toiminta jatkuu edelleen.

Teollisuuskylän yhtiösopimuksen allekirjoittivat Veikko Valo (vas.), Juha Linna Kehitysaluerahastosta, kunnanjohtaja Antti Niemelä ja kunnansihteeri Esko Kärkkäinen. Tapahtumaa todistivat teollisuuskylän suunnittelija insinööri Onni Karilainen (takana vas.), kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Kullas ja rakennusmestari Kalle Ranta-Nilkku.

Kunnanjohtaja Antti Niemelä eisttelee Witermon edustajille Ilmari Mustoselle ja Hans Österbergille teollisuuskylän kaavaa ja Witermon tulevan hallin paikkaa.