Seuratupa

Nivalan heränneet rakensivat 1960-luvulla yhteisen seuratuvan Jaakolan mutkaan Mantilaan johtavan tien haaraan. Runsaan 100 neliön talosssa oli tuvan lisäksi kaksi huonetta, joista toinen oli vahtimestarin asunto ja toinen naisten yöpaikka. Miehet nukkuivat penkeillä ja seuratuvan lattialla. Joskus majoitettiin hyvinkin pitkämatkalaisia kirkkovieraita. Into yhteisen tilan hoitamiseen kuitenkin laantui ja seuratupa hiljeni. Mikko Mehtälä osti seuratuvan vuonna 1885 ja siirsi sen asuintaloksi Mehtälään.

Uuden seuratuvan rekentamishanke nousi esille 1930-luvulla. Kesällä 1936 Matti Kullaksella pidetyissä seuroissa valittiin väliaikainen seuratupatoimikunta, johon nimettiin 11 henkeä eri puolilta pitäjää. Toivoniemessä 18.10.1936 järjestetyssä kokouksessa perustettiin Nivalan Seuratupayhdistys, jonka tarkoitukseksi määriteltiin ylläpitää Nivalassa huoneistoa, jossa herännäisyydelle ominaisin muodoin pidetään yhteistä veisatun, luetun ja puhutun sanan harjoitusta.

Seuratupaa varten hankittiin asevelihintaan tontti Matti Häkkilältä. Karvoskyläläisseltä Tapani Kaarrolta ostettiin tuparakennus, joka siirrettiin kevätkeleillä vuonna 1937 kirkon vieressä sijaisesevalle tontille. Kansan käsi oli karttuisa; järjestettiin keräyksiä ja myyjäisiä. Talourakkaa helpottivat osaltaan sykyinen viljakeräys ja lahjoituksina saadut rakennustarpeet.

Oulun hiippakunnan piispa J.A. Mannermaa vihki seuratuvan 19.marraskuuta 1938 pidetyssä juhlassa.

Lastensairaala 1950-luvulla.

Sota-aikana seuratupa oli levähdyspaikkana monelle evakolle, ja talo oli myös Vapaan Huollon käytössä. Talvisodan jälkeen talossa toimi lastensairaala kesäkuuhun 1956 saakka. Talo tuli vuosien varrella tutksi myös kirjastona, päiväkotina ja kansalaisopiston harrastuspiirien pitopaikkana. Se palveli aina vuoteen 1975 saakka eräänlaisena seurakuntakodin korvikkeena.

Seuratupa on pysynyt yhdistyksen omistuksessa tähän päivään saakka. Siionin virret soivat seuroissa, seurapuheen voi pitää niin pappi kuin maallikkokin.

Seurat päättyvät usein virteen Herraa hyvää kiittäkää.

Körttireitin seuraava piste on Peltolan pappilan vajan seinässä 350 metrin päässä, Asematie 1.