Sotien aikaisten sukupolvien muistomerkki

Kuvanveistäjä Risto Saalastin työ on kolmisärmäinen kivipaasi, joka kuvaa kolmea viimeksi käytyä sotaa. Muistomerkki paljastettiin vuonna 1987.

Kohde on osa Patsastellen-reittiä.