Sotien aikaisten sukupolvien muistomerkki

Kuvanveistäjä Risto Saalastin työ on kolmisärmäinen kivipaasi, joka kuvaa kolmea viimeksi käytyä sotaa. Muistomerkillä halutaan kunnioittaa kaikkien sodanaikaisten sukupolvien työtä, niin sota- kuin kotirintamallakin. Muistomerkki paljastettiin Suomen itsenäisyyden 70 -vuotisjuhlein yhteydessä 6.12.1987.

Sotien aikaisten sukupolvien muistomerkistä puhuttiin Radion Lakeuden Ajanpyörässä.

Reitti jatkuu kirkkomaalle. Seuraavan QR-koodin löydät Jääkärimuistomerkistä noin 140 metrin päästä kirkon ja seurakuntakodin välistä.

 

Kohde on osa Patsastellen-reittiä.