Etusivu / Perinnepankki / Sananparsia ja sutkauksia Nivalan seudulta

Sananparsia ja sutkauksia Nivalan seudulta

Menneiltä polvilta periytyvää sattuvaa sanontaa on Kalajokilaakson keskijuoksun alueella sanottu sanansutkaukseksi. Tähän otetuista sanansutkauksista eli sananparsista on suurin osa merkitty muistiin jo 1900-luvun alkupuolella, eikä niiden alkuperää tiedetä. Paljolti myös myöhemmin muistiinmerkityt ovat tuntemattomien henkilöiden lausumia.

Koko Suomessa tunnettujen sanontojen ottamista mukaan on pyritty välttämään. Tällaisia on kuitenkin otettu mukaan silloin, kun niiden on ajateltu olevan lähtöisin Nivalan seudulta.

 

Tekstin lähde

Tämä sivusto perustuu vuonna 1979 julkaistuun kirjaan Sananparsia ja sutkauksia Nivalanseudulta, jonka ovat toimittaneet Robert Takalo ja Toivo Junttila.